top of page
Framtidens-roster-red.png

ÖKAD DELAKTIGHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Senast 2030 ha ökat välmåendet bland unga, genom delaktighet och meningsskapande i framtidsfrågorna. Genom förberedelse för kommande utmaningar, främja hållbart ledarskap och stärka en demokratisk värdegrund, och ett holistiskt synsätt på transformation till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

I omställningen till ett hållbart framtida samhälle är inte barn och ungdomar inbjudna att delta  - trots att framtiden mest är deras.

Framtidens röster gör det möjligt för barn och ungdomar att synas och komma till tals. En arena för unga att träffa politiker och andra beslutsfattare i frågor som rör omställning till ett hållbart samhälle. Utgångspunkten är en lösningsorienterad väg mot framtiden, baserad på kunskap. Syftet är att ge förutsättningar för delaktighet och välmående.

16-30 maj 2022 turnerade Framtidens röster till skolor i Sverige. Du hittar mer material på på Instagram och Facebook. Kontonamn Framtidens röster.

2 och 3 juni bjöd Stockholms stad och Framtidens röster elever, beslutsfattare och FN-delegater till framtidsmiddag. 2 juni var den på Anna Whitlocks gymnasium och 3 juni på Rålambshovsskolan. Det här skriver Stockholms stad om middagarna.

På Världsmiljödagen 5 juni medverkade Framtidens röster i ett enskilt samtal med UNEP:s generalsekreterare Inger Andersen och dåvarande klimatminister Annika Strandhäll. Läs artikeln här.

Kunskap kopplat till relevans och mening

pedagogiskt upplagg

Under läsåret 21/22 lanserades Framtidens rösters första skolarbete, med anpassning från lågstadiet till gymnasiet, med tonvikt på de högre årskurserna. Det inleddes med att skolklassen väljer ett fokusområde och fördjupar sig i det.

Därefter gör varje elev, inledningsvis individuellt, en kartläggning hur en positiv framtid kan se ut, framför allt inom det fördjupningsområde klassen valt. Processen liknar den visualisering av en framtida målbild som framgångsrika idrottare använder. Metoden heter Positive Cartography och har utvecklats i Holland, där den använts bl a av UNESCO. Den individuella kartan delas sedan med en grupp, och sedan en gemensam kartläggning för hela klassen. Klassen identifierar också de hinder som finns på vägen mot målet.

Som ett frivilligt moment kan klassen efter kartläggningen formulera ett brev som skickas till en FN-delegat, riksdagsledamot, statsråd och statschef om de krav och önskemål barnen ställer upp på framtiden med avseende på dagens beslutsfattande.

Klassen ställer också upp frågeställningar för intervju med lokala beslutsfattare, framför allt kommunalråd. Under intervjun har klassen tillgång till Sveriges främsta hållbarhetschefer och forskare som coachar inför intervjuns genomförande.

Den genomförda intervjun publiceras den på en webbplats tillsammans med andra skolklassers intervjuer, med målsättningen att sprida det goda exemplet, och att också dela de framtidshopp som finns på många platser.

Under våren 2023 lanseras ett utvecklat format av vårt läromedel. Ytterligare information kommer snart.

Skolarbete
Expertpanel

Expertpanel

Några av Sveriges främsta hållbarhetschefer och experter är anslutna till Framtidens röster. Experterna guidar och coachar skolklasser inför elevernas intervjuer med beslutsfattare

annika ramsköld.jpeg

Annika Ramsköld
hållbarhetschef Vattenfall

 • Grey LinkedIn Icon
Kerstin Lindvall.webp

Kerstin Lindvall
hållbarhetschef ICA

 

 • Grey LinkedIn Icon
charlotta szczepanowski.jpeg

Charlotta Szczepanowski
hållbarhetschef COOP

 • Grey LinkedIn Icon
mattias goldmann.jpeg

Mattias Goldmann, ordf

 • Grey LinkedIn Icon
Victoria-Olsson-hallbarhetschef-Arla-Sverige.jpeg

Victoria Olsson
hållbarhetschef Arla

 • Grey LinkedIn Icon
Fredrik-Nilzén.jpeg

Fredrik Nilzén
hållbarhetschef Swedbank

 • Grey LinkedIn Icon
erica kronhöffer.jpeg

Erica Kronhöffer - hållbarhetschef
Green Cargo

 • Grey LinkedIn Icon
Åsa_Domeij.jpeg

Åsa Domeij
hållbarhetschef Axfood

 • Grey LinkedIn Icon
pär holmgren.jpeg

Pär Holmgren
EU-parlamentsledamot

 • Grey LinkedIn Icon
helena hagberg skandia.jpeg

Helena Hagberg
hållbarhetschef Skandia

 

 • Grey LinkedIn Icon
christina båge friborg - ssab.jpeg

Christina Båge Friborg
hållbarhetschef SSAB

 • Grey LinkedIn Icon
anna augustsson.jpeg

Anna Augustsson
hållbarhetschef Telia

 • Grey LinkedIn Icon
johan kuylenstierna.jpg

Johan Kuylenstierna
professor, ordf Klimatpolitiska rådet

 • Grey LinkedIn Icon
Karolina Brick Riksbyggen.jpg

Karolina Brick
hållbarhetschef Riksbyggen

 

 • Grey LinkedIn Icon
claes johansson_lantmännen.jpg

Claes Johansson
hållbarhetschef Lantmännen

 • Grey LinkedIn Icon
Staffan Fredlund _miljö och klimatchef Wihlborgs.jpg

Staffan Fredlund
klimat- och miljöchef Wihlborgs

 • Grey LinkedIn Icon
anders.modig.jpg

Anders Modig, PhD
chef avdelning Vatten, Tyréns

 • Grey LinkedIn Icon
Marie Trogstam_AFRY.jpg

Marie Trogstam
hållbarhetschef AFRY

 

 • Grey LinkedIn Icon
Johanna Sandahl_Naturskyddsföreningen.jpeg

Johanna Sandahl
ordförande Naturskyddsföreningen

 • Grey LinkedIn Icon
Mia Edofsson_AkademiskaHus.jpg

Mia Edofsson
hållbarhetschef Akademiska Hus

 • Grey LinkedIn Icon
Mattias Lindahl_professor.jpeg

Mattias Lindahl
professor, institutionen ekonomisk och industriell utveckling, LIU

 • Grey LinkedIn Icon
Bjorn-Ola Linner_professor.jpeg

Björn-Ola Linnér
professor, forskar om politiken  för klimatomställda samhällen, LIU

 

 • Grey LinkedIn Icon
katarina_roos_stora_enso.jpg

Katarina Roos, Head ofProduct Support, Innovationand R&D, Stora Enso

 • Grey LinkedIn Icon
ihren
 • Grey LinkedIn Icon

Niclas Ihrén, PhD
hållbarhetsexpert trafik,
entreprenör

fredrika_gullfot.webp

Fredrika Gullfot, PhD
entreprenör, grundare Simris Alg

 • Grey LinkedIn Icon
Gabriel Lundstrom.jpg

Gabriel Lundström
hållbarhetschef SEB

 

 • Grey LinkedIn Icon
anders_wijkman.jpeg

Anders Wijkman
klimatexpert, fd ledamot Europa-parlamentet, fd riksdagsledamot

 

 • Grey LinkedIn Icon
Stephan Barthel_4199_port_.jpg
 • Grey LinkedIn Icon

Stephan Barthel
professor, Stockholm Resilience Centre, Gävle högskola

 

Gabriel Wikström.jpeg

Gabriel Wikström,
Nationell samordnare Agenda 2030

 • Grey LinkedIn Icon
svante axelsson.png

Svante Axelsson,
Nationell samordnare Fossilfritt Sverige

 • Grey LinkedIn Icon
Aaron Tuckey_Naturvårdsverket.jpg

Aaron Tuckey,
projektledare och klimatanalytiker,
Naturvårdsverket

 • Grey LinkedIn Icon
stina berge.JPG

Stina Berge
ordförande Yennenga Progress

 • Grey LinkedIn Icon
katarina_roos_stora_enso.jpg
katarina_roos_stora_enso.jpg

Katarina Roos, Head of
Product Support, Innovation
and R&D, Stora Enso

Katarina Roos, Head of
Product Support, Innovation
and R&D, Stora Enso

Katarina Roos, Head of
Product Support, Innovation
and R&D, Stora Enso

Katarina Roos, Head of
Product Support, Innovation
and R&D, Stora Enso

katarina_roos_stora_enso.jpg

Katarina Roos, Head of
Product Support, Innovation
and R&D, Stora Enso

Sandhya-Randberg-hållbarhet.jpg

Sandhya Randberg,
hållbarhetsexpert inom
KRAV, textilier

 • Grey LinkedIn Icon

Expertpanel möter skolklass

St Anna i Söderköping och professor Johan Kuylenstierna den 11 oktober

StAnna_JohanKuylenstierna_2021-10-11.png

Framtidens röster

Vi brinner för att göra unga delaktiga i framtidsfrågorna.

ka widebeck.jpeg

Ka Widebeck

 • Grey LinkedIn Icon
AndersVarger.png

Anders Varger, ordf

 • Grey LinkedIn Icon
Anders porträtt.jpg

Anders Carlsson

 • Grey LinkedIn Icon
Engagera dig
Engagera dig

Tack för ditt meddelande!

Är du elev, lärare eller rektor och vill komma i kontakt med Framtidens röster?

Eller företräder du en kommun och är nyfiken på framtidsresan, och hur vi kan angöra vid din kommun?

Kanske företräder du ett företag och du vill samarbeta med oss och visa era ansträngningar för en planetsnäll framtid.

Välkommen till Framtidens röster!

Under och efter FN-konferens

Under och efter FN-konferensen

Under FN-konferensen genomförs utställningar, workshops och intervjuer. Framtidens röster samlar skolklasser från över landet, så att hela Sverige exponeras under konferensen. Vi bjuder in kommuner i samarbetet som fungerar som nav. 

FN-konferensen är endast första steget. VT 2023 fortsätter vårt arbete för att barn, unga, politiker, tjänstemän, företag, forskare och experter i alla åldrar, ska lära sig av varandra.

Om oss

Föreningen

Framtidens röster

Anders Carlsson

Mångårig erfarenhet av hållbarhetsfrågor, från läromedelsutveckling för förskolebarn, till hållbarhetssamordning på Linköpings universitet. Prata gärna med mig om hur hållbarhetsarbete kan göras lekfullt och konstruktivt.

 • Black Edin Ikon

Anders Varger

Gymnasielärare i företagsekonomi och entreprenörskap. Driver också ett företag inom hållbar stadsutveckling; Hubville. Kontakta mig för frågor kring skolämnet entreprenörskap samt om du är intresserad av företagssponsring. Ordförande i Framtidens röster.

 • Black Edin Ikon

Ka Widebeck

Kommunikatör med fokus på förändring i samarbete med företag och organisationer som vill göra skillnad. Fråga mig om hur just du kan engagera din skolklass. Ett ämnesövergripande arbete som inkluderar 8 ämnen i läroplanen.

 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon
bottom of page