Framtidens-roster-red.png

ÖKAD DELAKTIGHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Senast 2030 ha ökat välmåendet bland unga, genom delaktighet och meningsskapande i framtidsfrågorna. Genom förberedelse för kommande utmaningar, främja hållbart ledarskap och stärka en demokratisk värdegrund, och ett holistiskt synsätt på transformation till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

I omställningen till ett hållbart framtida samhälle  är inte barn och ungdomar inbjudna att delta  - trots att framtiden mest är deras.

Världsmiljödagarna 1-5 juni 2022 Stockholm

FN-konferensen där barn, ungdomar, statschefer och FN-delegater ska interagera på riktigt.

FN:s första miljökonferens var i Stockholm 1972. Till 50-årsjubileet sker en ny FN-konferens i Stockholm under juni 2022. 

Expertpanel

Några av Sveriges främsta hållbarhetschefer och experter är anslutna till Framtidens röster. Experterna guidar och coachar skolklasser inför elevernas intervjuer med beslutsfattare

Annika Ramsköld
hållbarhetschef Vattenfall

 • Grey LinkedIn Icon
Kerstin Lindvall.webp

Kerstin Lindvall
hållbarhetschef ICA

 

 • Grey LinkedIn Icon

Charlotta Szczepanowski
hållbarhetschef COOP

 • Grey LinkedIn Icon

Mattias Goldmann
hållbarhetschef Sweco, ordf

 • Grey LinkedIn Icon

Victoria Olsson
hållbarhetschef Arla

 • Grey LinkedIn Icon

Fredrik Nilzén
hållbarhetschef Swedbank

 • Grey LinkedIn Icon

Erica Kronhöffer - hållbarhetschef
Green Cargo

 • Grey LinkedIn Icon

Åsa Domeij
hållbarhetschef Axfood

 • Grey LinkedIn Icon

Pär Holmgren
EU-parlamentsledamot

 • Grey LinkedIn Icon

Helena Hagberg
hållbarhetschef Skandia

 

 • Grey LinkedIn Icon

Christina Båge Friborg
hållbarhetschef SSAB

 • Grey LinkedIn Icon

Anna Augustsson
hållbarhetschef Telia

 • Grey LinkedIn Icon

Anders Modig
chef avdelning Vatten, Tyréns

 • Grey LinkedIn Icon

Anders Varger
Framtidens röster

 

 • Grey LinkedIn Icon

Ka Widebeck
Framtidens röster

 • Grey LinkedIn Icon

Anders Carlsson
Framtidens röster

 • Grey LinkedIn Icon
Engagera dig
arrow&v

Tack för ditt meddelande!

Barns och ungdomars drömmar och krav möter FN-delegater och statschefer och svenska politiker.

Från förskoleklass till gymnasiet genomförs ett ämnesövergripande skolmaterial. 

Under våren 2021 genomfördes de första pilottesterna. Hösten -21 bjuds ett begränsat antal skolklasser in inför klimatkonferensen COP26 i Glasgow i november.

 

Framtidens röster är en arena för barn och ungdomar att träffa politiker och andra beslutsfattare i frågor som rör omställning till ett hållbart samhälle. 

Ett konstruktivt förhållningssätt baserat på kunskap och skapar förutsättningar för framtida demokratiskt ledarskap och välmående.

Kunskap kopplat till relevans och mening

pedagogiskt upplagg

De 6 stegen till FN-konferensen

Inledningsvis väljer skolklassen ett område och fördjupar sig i det: fordonsbränsle och mobilitet; kretslopp, förnyelsebarhet och resurseffektivitet; havens, isarnas, skogarnas och våtmarkernas roll  för klimatet; delningsekonomi. 

Därefter gör varje elev, inledningsvis individuellt, en kartläggning hur en positiv framtid kan se ut, framför allt med avseende på fördjupningen. Processen liknar den visualisering av en framtida målbild som framgångsrika idrottare använder. Metoden heter Positive Cartography och har utvecklats i Holland, där den använts bl a av UNICEF. Den individuella kartan delas sedan med en grupp, och sedan en gemensam kartläggning för hela klassen. Klassen identifierar också de motgångar som finns på vägen mot målet.

Klassen formulerar efter kartläggningen ett brev som skickas till FN-delegat, riksdagsledamot, statsråd och statschefer om de krav och önskemål barnen ställer upp på framtiden med avseende på dagens beslutsfattande.

Efter kartläggningen ställer klassen upp frågeställningar för intervju med lokala eller nationella beslutsfattare. Under intervjun har klassen tillgång till Sveriges främsta hållbarhetschefer och forskare som coachar intervjuns genomförande.

Efter intervjuns genomförande publiceras den på en webbplats tillsammans med andra skolklassers intervjuer. Här finns också de goda exempel på hållbara lösningar som har genomförts på olika platser i världen.

Under och efter FN-konferensen

Under FN-konferensen genomförs utställningar, workshops och intervjuer. Framtidens röster samlar skolklasser från över landet, så att hela Sverige exponeras under konferensen. Vi bjuder in kommuner i samarbetet som fungerar som nav. 

FN-konferensen är endast första steget. Hösten 2022 fortsätter vårt arbete för att barn, unga, politiker, tjänstemän, företag, forskare och experter i alla åldrar, ska lära sig av varandra.

 • Black Edin Ikon
 

Föreningen

Framtidens röster

Kontakta oss genom [förnamn].[efternamn]@framtidensroster.org eller info@.

Anders Carlsson

Mångårig erfarenhet av hållbarhetsfrågor, från läromedelsutveckling för förskolebarn, till hållbarhetssamordning på Linköpings universitet. Prata gärna med mig om hur hållbarhetsarbete kan göras lekfullt och konstruktivt.

 • Black Edin Ikon

Alice Forsman Kocsis

Arbetar med hållbarhetsfrågor inom industri. Är även en del av organisationen Yennenga Progress som arbetar med att bygga upp välfärdssamhällen i mikroformat där jag tillsammans med andra unga vuxna driver en ungdomsgrupp.

 • Black Edin Ikon

Anders Varger

Arbetar som gymnasielärare i företagsekonomi. Driver också ett företaget inom hållbar  stadsutveckling; Hubville. Kontakta mig för frågor kring skolämnet Entreprenörskap samt om du är intresserad av företagssponsring.

 • Black Edin Ikon

Ka Widebeck

Kommunikatör med fokus på förändring i samarbete med företag och organisationer som vill göra skillnad. Fråga mig om hur just du kan engagera din skolklass. Ett ämnesövergripande arbete som inkluderar 8 ämnen i läroplanen.g

 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon