Framtidens-roster-red.png

ÖKAD DELAKTIGHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Senast 2030 ha ökat välmåendet bland unga, genom delaktighet och meningsskapande i framtidsfrågorna. Genom förberedelse för kommande utmaningar, främja hållbart ledarskap och stärka en demokratisk värdegrund, och ett holistiskt synsätt på transformation till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

I omställningen till ett hållbart framtida samhälle är inte barn och ungdomar inbjudna att delta  - trots att framtiden mest är deras.

Framtidens röster gör det möjligt för barn och ungdomar att synas och komma till tals. En arena för unga att träffa politiker och andra beslutsfattare i frågor som rör omställning till ett hållbart samhälle. Utgångspunkten är en lösningsorienterad väg mot framtiden, baserad på kunskap. Syftet är att ge förutsättningar för delaktighet och välmående.

För närvarande läggs fokus fram till slutet av vårterminen 2022. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, i Stockholm 1972. Den 2-3 juni 2022 står Sverige på nytt som värd för en FN-konferens. Mötets mål är att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen. Framtidens röster bjuder in skolklasser, för att göra FN-konferensen till ett tillfälle där barn, ungdomar, statschefer och FN-delegater möts på riktigt.

Flera skolklasser har redan startat och har som ett delmål på vägen börjat förbereda sig inför COP26 i Glasgow i november. 

Kunskap kopplat till relevans och mening

pedagogiskt upplagg

Under läsåret 21/22 genomförs ett skolarbete, från lågstadiet till gymnasiet. Inledningsvis väljer skolklassen ett område och fördjupar sig i det.

Därefter gör varje elev, inledningsvis individuellt, en kartläggning hur en positiv framtid kan se ut, framför allt med avseende på fördjupningen. Processen liknar den visualisering av en framtida målbild som framgångsrika idrottare använder. Metoden heter Positive Cartography och har utvecklats i Holland, där den använts bl a av UNICEF. Den individuella kartan delas sedan med en grupp, och sedan en gemensam kartläggning för hela klassen. Klassen identifierar också de hinder som finns på vägen mot målet.

Klassen formulerar efter kartläggningen ett brev som skickas till FN-delegat, riksdagsledamot, statsråd och statschefer om de krav och önskemål barnen ställer upp på framtiden med avseende på dagens beslutsfattande.

Efter kartläggningen ställer klassen upp frågeställningar för intervju med lokala eller nationella beslutsfattare. Under intervjun har klassen tillgång till Sveriges främsta hållbarhetschefer och forskare som coachar inför intervjuns genomförande.

Den genomförda intervjun publiceras den på en webbplats tillsammans med andra skolklassers intervjuer. Här finns också de goda exempel på hållbara lösningar som har genomförts på olika platser i världen.

 
 

Expertpanel

Några av Sveriges främsta hållbarhetschefer och experter är anslutna till Framtidens röster. Experterna guidar och coachar skolklasser inför elevernas intervjuer med beslutsfattare

Annika Ramsköld
hållbarhetschef Vattenfall

 • Grey LinkedIn Icon
Kerstin Lindvall.webp

Kerstin Lindvall
hållbarhetschef ICA

 

 • Grey LinkedIn Icon

Charlotta Szczepanowski
hållbarhetschef COOP

 • Grey LinkedIn Icon

Mattias Goldmann, ordf

 • Grey LinkedIn Icon

Victoria Olsson
hållbarhetschef Arla

 • Grey LinkedIn Icon

Fredrik Nilzén
hållbarhetschef Swedbank

 • Grey LinkedIn Icon

Erica Kronhöffer - hållbarhetschef
Green Cargo

 • Grey LinkedIn Icon

Åsa Domeij
hållbarhetschef Axfood

 • Grey LinkedIn Icon

Pär Holmgren
EU-parlamentsledamot

 • Grey LinkedIn Icon

Helena Hagberg
hållbarhetschef Skandia

 

 • Grey LinkedIn Icon

Christina Båge Friborg
hållbarhetschef SSAB

 • Grey LinkedIn Icon

Anna Augustsson
hållbarhetschef Telia

 • Grey LinkedIn Icon

Johan Kuylenstierna
professor, ordf Klimatpolitiska rådet

 • Grey LinkedIn Icon

Karolina Brick
hållbarhetschef Riksbyggen

 

 • Grey LinkedIn Icon

Claes Johansson
hållbarhetschef Lantmännen

 • Grey LinkedIn Icon

Staffan Fredlund
klimat- och miljöchef Wihlborgs

 • Grey LinkedIn Icon

Anders Modig, PhD
chef avdelning Vatten, Tyréns

 • Grey LinkedIn Icon

Marie Trogstam
hållbarhetschef AFRY

 

 • Grey LinkedIn Icon

Johanna Sandahl
ordförande Naturskyddsföreningen

 • Grey LinkedIn Icon

Mia Edofsson
hållbarhetschef Akademiska Hus

 • Grey LinkedIn Icon

Mattias Lindahl
professor, institutionen ekonomisk och industriell utveckling, LIU

 • Grey LinkedIn Icon

Björn-Ola Linnér
professor, forskar om politiken  för klimatomställda samhällen, LIU

 

 • Grey LinkedIn Icon

Jessica Cederberg Wodmar hållbarhetsexpert

 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey LinkedIn Icon

Niclas Ihrén, PhD
hållbarhetsexpert trafik,
entreprenör

Fredrika Gullfot, PhD
entreprenör, grundare Simris Alg

 • Grey LinkedIn Icon

Gabriel Lundström
hållbarhetschef SEB

 

 • Grey LinkedIn Icon

Expertpanel möter skolklass

St Anna i Söderköping och professor Johan Kuylenstierna den 11 oktober

Framtidens röster

Vi brinner för att göra unga delaktiga i framtidsfrågorna.

Ka Widebeck

 • Grey LinkedIn Icon

Anders Varger, ordf

 • Grey LinkedIn Icon

Alice Forsman Kocsis

 • Grey LinkedIn Icon

Anders Carlsson

 • Grey LinkedIn Icon
 
Engagera dig
arrow&v

Tack för ditt meddelande!

Är du elev, lärare eller rektor och vill komma i kontakt med Framtidens röster?

Eller företräder du en kommun och är nyfiken på framtidsresan, och hur vi kan angöra vid din kommun?

Kanske företräder du ett företag och du vill samarbeta med oss och visa era ansträngningar för en planetsnäll framtid.

Välkommen till Framtidens röster!

 

Under och efter FN-konferensen

Under FN-konferensen genomförs utställningar, workshops och intervjuer. Framtidens röster samlar skolklasser från över landet, så att hela Sverige exponeras under konferensen. Vi bjuder in kommuner i samarbetet som fungerar som nav. 

FN-konferensen är endast första steget. Hösten 2022 fortsätter vårt arbete för att barn, unga, politiker, tjänstemän, företag, forskare och experter i alla åldrar, ska lära sig av varandra.

 

Föreningen

Framtidens röster

Anders Carlsson

Mångårig erfarenhet av hållbarhetsfrågor, från läromedelsutveckling för förskolebarn, till hållbarhetssamordning på Linköpings universitet. Prata gärna med mig om hur hållbarhetsarbete kan göras lekfullt och konstruktivt.

 • Black Edin Ikon

Alice Forsman Kocsis

Arbetar med hållbarhetsfrågor inom industri. Är även en del av organisationen Yennenga Progress som arbetar med att bygga upp välfärdssamhällen i mikroformat där jag tillsammans med andra unga vuxna driver en ungdomsgrupp.

 • Black Edin Ikon

Anders Varger

Gymnasielärare i företagsekonomi och entreprenörskap. Driver också ett företag inom hållbar  stadsutveckling; Hubville. Kontakta mig för frågor kring skolämnet entreprenörskap samt om du är intresserad av företagssponsring. Ordförande i Framtidens röster.

 • Black Edin Ikon

Ka Widebeck

Kommunikatör med fokus på förändring i samarbete med företag och organisationer som vill göra skillnad. Fråga mig om hur just du kan engagera din skolklass. Ett ämnesövergripande arbete som inkluderar 8 ämnen i läroplanen.

 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon
 • Black Edin Ikon